Tuyển chọn bài tập trắc nghiệm nguyên hàm có đáp án và lời giải chi tiết


Tài liệu gồm 111 trang tuyển chọn bài tập trắc nghiệm nguyên hàm có đáp án và lời giải chi tiết, các bài tập với đầy đủ các dạng bài từ cơ bản đến nâng cao.

Nội dung tài liệu:
Phần A. Bài tập trắc nghiệm nguyên hàm có lời giải chi tiết
+ Dạng 1. Áp dụng công thức nguyên hàm cơ bản
+ Dạng 2. Phương pháp đổi biến số loại 1 tìm nguyên hàm (Đặt t = P(x))
+ Dạng 3. Phương pháp đổi biến số loại 2 tìm nguyên hàm (Đặt x = Q(t))
+ Dạng 4. Phương pháp từng phân để tìm nguyên hàm
+ Dạng 5. Tìm nguyên hàm của hàm số hữu tỉ
+ Dạng 6. Tìm nguyên hàm của hàm số lượng giác
+ Dạng 7. Phương pháp vi phân nguyên hàm
Phần B. Bài tập trắc nghiệm nguyên hàm có đáp án
[ads]
Xem thêm: Bài tập trắc nghiệm nguyên hàm, tích phân và ứng dụng – Giáp Minh Đức (gồm 118 trang tổng hợp bài tập trắc nghiệm chuyên đề nguyên hàm, tích phân và ứng dụng có đáp án)
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com