Tuyển tập đề kiểm tra học kỳ I môn Toán 10 và 11 – Nhóm Toán và Latex (Tập 1)

Tài liệu gồm 82 trang tuyển tập đề kiểm tra giữa học kỳ I và đề kiểm tra học kỳ I môn Toán 10 và 11, có đáp án. Các đề trong tài liệu gồm:

ĐỀ THI LỚP 10
1. ĐỀ GIỮA HỌC KỲ 1
1.1. Giữa học kỳ 1 lớp 10 trường THPT Xuân Trường – Nam Định năm học 2016 – 2017
1.2. Giữa học kỳ 1 lớp 10 Sở GD – ĐT Hà Nam năm học 2016 – 2017
1.3. Giữa học kỳ 1 lớp 10 trường THPT Bắc Thăng Long – Hà Nội năm học 2017 – 2018
1.4. Giữa học kỳ 1 lớp 10 trường THPT Bùi Thị Xuân – TP. HCM năm học 2017 – 2018
1.5. Giữa học kỳ 1 lớp 10 trường THPT Chu Văn An, Hà Nội năm học 2017 – 2018
1.6. Giữa học kỳ 1 lớp 10 trường THPT Chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Nai năm học 2017 – 2018
2. ĐỀ HỌC KỲ 1
2.1. Học kỳ 1 lớp 10 trường THPT Chu Văn An – Hà Nội năm học 2016 – 2017 – Ban D
2.2. Học kỳ 1 lớp 10 trường THPT Chuyên Hùng Vương – Gia Lai năm học 2016 – 2017
2.3. Học kỳ 1 lớp 10 trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội năm học 2016 – 2017
2.4. Học kỳ 1 lớp 10 trường THPT Dương Đông, Kiên Giang năm học 2016 – 2017
2.5. Học kỳ 1 lớp 10 trường THPT Kim Liên – Hà Nội năm học 2016 – 2017
2.6. Học kỳ 1 lớp 10 Sở GD & ĐT Cần Thơ năm học 2016 – 2017


ĐỀ THI LỚP 11
1. ĐỀ GIỮA HỌC KỲ 1
1.1. Kiểm tra định kì lần 1 lớp 11, Sở Bắc Ninh, 2016 – 2017
1.2. Đề giữa học kỳ 1 lớp 11 trường THPT Bắc Thăng Long – Hà Nội 2017 – 2018
1.3. Đề giữa học kỳ 1 lớp 11 trường THPT Chuyên Lê Khiết – Quãng Ngãi 2017 – 2018
1.4. Đề thi giữa Học kì 1 lớp 11, Chuyên Lương Văn Tụy, Ninh Bình 2017 – 2018
1.5. Đề giữa học kỳ 1 lớp 11 trường THPT Lê Lợi – Hà Nội 2017 – 2018
1.6. Đề giữa học kỳ 1, lớp 11, THPT Triệu Sơn 2, Thanh Hóa 2016 – 2017
2. ĐỀ HỌC KỲ 1
2.1. Đề dự bị kiểm tra học kỳ 1 lớp 11 Sở GD & ĐT Bình Phước 2017
2.2. Đề kiểm tra học kì 1 lớp 11 chuyên Lương Văn Tụy, Ninh Bình 2016 – 2017
2.3. Đề kiểm tra học kỳ 1, lớp 11 sở GD & ĐT Bình Định 2016 – 2017
2.4. Đề kiểm tra học kỳ 1, Lớp 11, THPT Nguyễn Hữu Cảnh, Biên Hoà 2016 – 2017
2.5. Đề kiểm tra học kỳ 1 lớp 11 sở GD & ĐT Bình Phước

XEM TRỰC TUYẾN

Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: TOÁN MATH
+ Email: toanmath.com@gmail.com