Đề kiểm tra 1 tiết Đại số 10 chương 3 trường THPT Võ Thành Trinh – An Giang

Đề kiểm tra 1 tiết Đại số 10 chương 3 trường THPT Võ Thành Trinh – An Giang gồm 4 mã đề, mỗi đề gồm 16 câu hỏi trắc nghiệm và 2 bài toán tự luận, thời gian làm bài 45 phút, nội dung kiểm tra thuộc chủ đề phương trình và hệ phương trình, đề kiểm tra có đáp án và lời giải chi tiết.

Trích dẫn đề thi:
+ Người ta dùng gạch men cao cấp hình vuông cạnh 60 centimet để lát vừa đủ một nền nhà hình chữ nhật có chiều dài 10 mét và chiều rộng 4, 5 mét. Tính số viên gạch men dùng để lát đủ nền nhà có diện tích trên.
A. 250.   B. 450.
C. 360.   D. 125.
[ads]
+ Cho phương trình x^2 + 2(m − 1)x + m2 + 2 = 0 với m là tham số. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình có một nghiệm x = 1.
A. m = 1.   B. m = −2.
C. m = −1.   D. m = 0.
+ Cho các số thực a, b, c thỏa mãn các điều kiện a + b + c = 14, b = a + 1, c = a + b. Tính giá trị của biểu thức P = a − b + c.
A. P = −14.   B. P = 6.
C. P = 14.   D. P = −6.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]