Đề kiểm tra chất lượng HK1 Toán 10 năm học 2017 – 2018 trường THPT Hồng Bàng – Hưng Yên


Đề kiểm tra chất lượng HK1 Toán 10 năm học 2017 – 2018 trường THPT Hồng Bàng – Hưng Yên gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm và 3 bài toán tự luận, thời gian làm bài 90 phút.

Trích dẫn đề thi HK1:
+ Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. Hai véctơ có cùng độ dài thì bằng nhau
B. Hai véctơ có cùng hướng thì bằng nhau
C. Hai véctơ có cùng hướng và cùng độ dài thì bằng nhau
D. Hai véctơ ngược hướng và có cùng độ dài thì bằng nhau
[ads]
+ Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có A(1; -2), B(-1; 1) và C(3; 2). Tìm tọa độ điểm D sao cho ABCD là hình bình hành.
+ Cho hình bình hành ABCD. Gọi M, N lần lượt là các điểm trên các cạnh AD, BC thỏa mãn AM = 2/3.AD, BN = 1/4BC. Gọi G là trọng tâm tam giác CMN. Phân tích vtAG
theo vtAB và vtAD.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com