Đề kiểm tra chất lượng học kỳ 1 Toán 10 năm 2017- 2018 trường THPT Lê Quý Đôn – Hải Dương


Đề kiểm tra chất lượng học kỳ 1 Toán 10 cơ bản năm học 2017- 2018 trường THPT Lê Quý Đôn – Hải Dương gồm 15 câu hỏi trắc nghiệm và 4 bài toán tự luận, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án và lời giải chi tiết.

Trích dẫn đề thi:
+ Cho đồ thị (C) của hàm số y = x^2 – 2x + m và đường thẳng (d): y = 2x + 1.
a) Tìm m để (d) cắt (C) tại hai điểm phân biệt A, B.
b) Xác định tọa độ trung điểm I của đoạn thẳng AB.
[ads]
+ Gọi B là trung điểm của đoạn thẳng AC. Đẳng thức nào sau đây là đúng?
A. vtAB + vtCB = vt0
B. vtBA = vtBC
C. Hai véctơ BA và BC cùng hướng
D. vtAB + vtBC = vt0
+ Cho các vectơ a = (2; -2), b = (1; 4), c = (5; 0).
a) Tính u = 3a – 2b + 2c.
b) Hãy phân tích vectơ c theo hai vectơ a và b.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com