Đề kiểm tra định kỳ lần 1 Toán 10 năm học 2017 – 2018 sở GD và ĐT Bắc Ninh


Đề kiểm tra định kỳ lần 1 Toán 10 năm học 2017 – 2018 sở GD và ĐT Bắc Ninh gồm 5 bài toán tự luận, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có lời giải chi tiết.

Trích dẫn đề thi:
+ Cho hàm số y = -x^2 + 2x, gọi đồ thị của hàm số là (P).
1. Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị (P) của hàm số đã cho.
2. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đường thẳng d có phương trình y = -2x + m cắt đồ thị (P) tại hai điểm phân biệt.
[ads]
+ Cho hai tập hợp A = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}, B = {0, 2, 4, 6, 8, 9}. Tìm các tập hợp A ∩ B và A\B.
+ Cho hình thang ABCD vuông tại A và D, biết AB = AD = 5cm, CD = 10cm. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của AD và CD.
a. Chứng minh rằng: vtAM + vtBN = vtAN + vtBM
b. Tính |vtMA + vtMC + 2vtMN|
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com