Đề kiểm tra định kỳ lần 1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 sở GD và ĐT Bắc Ninh

Đề kiểm tra định kỳ lần 1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 sở GD và ĐT Bắc Ninh mã đề 570 gồm 4 trang với 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian hoàn thành bài thi 90 phút, đề thi có đáp án tất cả các mã đề (132, 209, 570, 357,485, 628).

Trích dẫn đề thi:
+ Cho một hình đa diện. Tìm khẳng định sai trong các khẳng định sau:
A. Mỗi cạnh là cạnh chung của ít nhất ba mặt
B. Mỗi mặt có ít nhất ba cạnh
C. Mỗi đỉnh là đỉnh chung của ít nhất ba mặt
D. Mỗi đỉnh là đỉnh chung của ít nhất ba cạnh
[ads]
+ Cho khối tứ diện ABCD . M là trung điểm AB. Mặt phẳng (MCD) chia khối tứ diện ABCD thành hai khối đa diện nào?
A. Hai khối lăng trụ tam giác
B. Hai khối chóp tứ giác
C. Một lăng trụ tam giác và một khối tứ diện
D. Hai khối tứ diện
+ Nếu tăng chiều cao của một khối chóp lên 2 lần và giảm diện tích đáy đi 6 lần thì thể tích của khối chóp đó tăng hay giảm bao nhiêu lần?
A. Giảm 12 lần   B. Tăng 3 lần
C. Giảm 3 lần    D. Không tăng, không giảm

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]