Đề kiểm tra học kỳ 1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 sở GD và ĐT Tây Ninh


Đề kiểm tra học kỳ 1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 sở GD và ĐT Tây Ninh gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm và 2 bài toán tự luận, thời gian làm bài 90 phút.

Trích dẫn đề thi:
+ Cho hàm số y = (x^2 + 3)(x – 3) có đồ thị (C). Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. (C) cắt trục hoành tại một điểm
B. (C) không cắt trục hoành
C. (C) cắt trục hoành tại ba điểm
D. (C) cắt trục hoành tại hai điểm
[ads]
+ Biết hàm số y = x^3 – 3x + 5 có giá trị nhỏ nhất m và giá trị lớn nhất M trên (-2017/2016; 2018/2017). Tính M + m
A. M + m = -1
B. M + m = 0
C. M + m = 10
D. M + m = 1
+ Cho x, y là hai số thực dương lớn hơn 1 thỏa mãn 4x^2 + y^2 = 4xy. Tính M = [2log8 (2x + y)]/(log8 x + log8 y + 1).
A. M = 1/2   B. M = 1
C. M = 1/3   D. M = 1/4
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]