Đề kiểm tra tập trung Đại số 10 chương 2 trường Trần Văn Quan – Bà Rịa – Vũng Tàu


Đề kiểm tra tập trung Đại số 10 chương 2 trường Trần Văn Quan – Bà Rịa – Vũng Tàu gồm 2 trang với 10 câu trắc nghiệm và 3 câu tự luận, học sinh làm bài trong 1 tiết học, tức là 45 phút, nội dung kiểm tra thuộc chủ đề hàm số bậc nhất và bậc hai, đề kiểm tra có đáp án và hướng dẫn giải.

Trích dẫn đề kiểm tra tập trung Đại số 10 chương 2 trường Trần Văn Quan – Bà Rịa – Vũng Tàu:
+ Địa danh Cổng Arch tại thành phố St Louis của Mỹ có hình dạng là một parabol (hình vẽ). Biết khoảng cách giữa hai chân cổng bằng 162 m. Trên thành cổng, tại vị trí có độ cao 43m so với mặt đất (điểm M), người ta thả một sợi dây chạm đất (dây căng thẳng theo phương vuông góc với đất). Vị trí chạm đất của đầu sợi dây này cách chân cổng A một đoạn 10 m. Giả sử các số liệu trên là chính xác. Hãy tính độ cao của cổng Arch (tính từ mặt đất đến điểm cao nhất của cổng).
[ads]
+ Trong các hàm số dưới đây hàm số nào là hàm số chẵn?
+ Xác định parabol (P) biết: (P): y = ax^2 + bx + c đi qua điểm A(2; –3) và có đỉnh I(1; –4).

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com