Đề thi HK1 Toán 10 năm học 2017 – 2018 trường THPT Hậu Lộc 4 – Thanh Hóa


Đề thi HK1 Toán 10 năm học 2017 – 2018 trường THPT Hậu Lộc 4 – Thanh Hóa gồm 12 câu hỏi trắc nghiệm và 5 bài toán tự luận, thời gian làm bài 60 phút, đề thi có đáp án và lời giải chi tiết.

Nội dung đề thi thuộc các chủ đề:
+ Mệnh đề và tập hợp: Gồm 3 câu hỏi trắc nghiệm, đây là các câu hỏi với mức độ dễ giúp học sinh dễ dàng có điểm
+ Hàm số bậc nhất và hàm số bậc hai: Gồm 3 câu hỏi trắc nghiệm và 1 bài toán tự luận, các câu hỏi thuộc phần này cũng là các câu hỏi cơ bản, không khó
+ Phương trình và hệ phương trình: Gồm 2 câu hỏi trắc nghiệm và 3 bài toán tự luận, một số câu hỏi trong phần này dùng để phân loại điểm 9, 10
+ Vectơ và các phép toán: Gồm 4 câu hỏi trắc nghiệm và một bài toán tự luận, các bài toán trong phần này cũng không quá khó
[ads]
Trích dẫn đề thi HK1 Toán 10:
+ Cho hàm số y = ax^2 + bx + c có đồ thị như hình vẽ bên dưới. Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. a > 0, b < 0, c > 0
B. a > 0, b > 0, c > 0
C. a > 0, b = 0, c > 0
D. a < 0, b > 0, c > 0
+ Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, Cho tam giác ABC có A(2;1), B(-1;-2), C (-3;2). Tìm tọa độ điểm D sao cho tứ giác ABCD là hình bình hành.
+ Cho tam giác ABC. Gọi M, N là các điểm thỏa mãn: vtAM = 1/3.vtAB, vtCN = 2.vtBC. Chứng minh rằng: vtMN = -7/3.vtAB + 3.vtAC

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com