Đề thi HK1 Toán 10 năm học 2017 – 2018 trường THPT Kim Liên – Hà Nội


Đề thi HK1 Toán 10 năm học 2017 – 2018 trường THPT Kim Liên – Hà Nội gồm 3 trang với 2 phần:
+ Phần trắc nghiệm gồm 25 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 45 phút.
+ Phần tự luận gồm 3 bài toán tự luận, thời gian làm bài 45 phút.

Trích dẫn đề thi:
+ Cho mệnh đề: “Có một học sinh trong lớp 10A không thích học môn Toán”. Mệnh đề phủ định của mệnh đề này là:
A. “Mọi học sinh trong lớp 10A đều thích học môn Toán”
B. “Mọi học sinh trong lớp 10A đều không thích học môn Toán”
C. “Mọi học sinh trong lớp 10A đều thích học môn Văn”
D. “Có một học sinh trong lớp 10A thích học môn Toán”
[ads]
+ Một giá đỡ được gắn vào bức tường như hình vẽ. Tam giác ABC vuông cân ở đỉnh C. Người ta treo vào điểm A một vật có trọng lượng 10N. Khi đó lực tác động vào bức tường tại 2 điểm B và C có cường độ lần lượt là:
A. 10√2 N và 10 N
B. 10 N và 10 N
C. 10 N và 10√2 N
D. 10√2 N và 10√2 N
+ Cho các câu sau đây:
(I) Phan-xi-păng là ngọn núi cao nhất Việt Nam
(II) π^2 < 9.86
(III) Mệt quá
(IV) Mấy giờ rồi?
Hỏi có bao nhiêu câu là mệnh đề?
A. 1   B. 3   C. 4   D. 2
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com