Đề thi HK1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 sở GD và ĐT Bạc Liêu


Đề thi HK1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 sở GD và ĐT Bạc Liêu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án.

Trích dẫn đề thi:
+ Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào là mệnh đề sai?
A. Với 0 < a < 1, hàm số y = loga x là một hàm nghịch biến trên khoảng (0; +∞)
B. Với a > 1, hàm số y = loga x là một hàm đồng biến trên khoảng (-∞; +∞)
C. Với a > 1, hàm số y = a^x là một hàm đồng biến trên khoảng (-∞; +∞)
D. Với 0 < a < 1, hàm số y = a^x là một hàm nghịch biến trên khoảng (-∞; +∞)
[ads]
+ Cho mặt cầu (S) có tâm O, bán kính r. Mặt phẳng (α) cắt mặt cầu (S) theo giao tuyến là đường tròn (C) có bán kính R. Kết luận nào sau đây sai?
A. R = √(r^2 + d^2.(O; (α))
B. d(O; (α)) < r
C. Diện tích của mặt cầu là S = 4πr^2
D. Đường tròn lớn của mặt cầu có bán kính bằng bán kính mặt cầu
+ Cho hàm số y = (x + 1)(x^2 – 2) có đồ thị (C). Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A. (C) không cắt trục hoành
B. (C) cắt trục hoành tại một điểm
C. (C) cắt trục hoành tại ba điểm
D. (C) cắt trục hoành tại hai điểm

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]