Đề thi HK1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT chuyên Đại học Vinh


Đề thi HK1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT chuyên Đại học Vinh gồm 6 trang với 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, kỳ thi diễn ra vào ngày 27/12/2017, đề thi có đáp án tất cả các mã đề 132, 209, 357, 485.

Trích dẫn đề thi HK1 Toán 12 chuyên ĐH Vinh:
+ Cho hình trụ có bán kính đáy bằng r, chiều cao bằng h. Khẳng định nào sau đây sai?
A. Diện tích toàn phần của hình trụ bằng 2πrh + πr^2 + πh^2
B. Thiết diện qua trục của hình trụ là hình chữ nhật có diện tích bằng 2rh
C. Thể tích khối trụ bằng πr^2.h
D. Khoảng cách giữa trụ của hình trụ và đường sinh hình trụ bằng r
+ Một xưởng in có 8 máy in, mỗi máy in được 4000 khổ giấy A4 trong một giờ. Chi phí để bảo trì, vận hành một máy trong mỗi lần in là 50 nghìn đồng. Chi phí in ấn của n máy chạy trong một giờ là 20(3n + 5) nghìn đồng. Hỏi nếu in 50000 bản in khổ giấy A4 thì phải sử dụng bao nhiêu máy để thu được lợi nhuận cao nhất?
[ads]
+ Cho hình chóp S.ABCD có tất cả các cạnh bằng nhau. Khẳng định nào sau đây đúng?
A. Tâm của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp trùng với đỉnh S
B. Tâm của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp là tâm của mặt đáy ABCD
C. Tâm của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp là trung điểm của đoạn thẳng nối S với tâm của mặt đáy ABCD
D. Tâm của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp là trọng tâm tam giác SAC
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]