Đề thi HK1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT Cổ Loa – Hà Nội


Đề thi HK1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT Cổ Loa – Hà Nội gồm 5 trang với 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 100 phút, kỳ thi diễn ra ngày 12/12/2017.

Trích dẫn đề thi:
+ Cho hàm số y = f(x) = -x^4 – (m + 4)x^3 – 2(m + 2)x^2 + 10 (m là tham số). Với mọi m ≠ -2, khẳng định nào sau đây là đúng?
A. Hàm số luôn có một cực tiểu, đồng thời xCT ≤ 0
B. Hàm số luôn có một cực đại, đồng thời xCD ≥ 10
C. Hàm số chỉ có cực đại khi và chỉ khi m > -2
D. Hàm số chỉ có cực tiểu khi và chỉ khi m < -2
[ads]
+ Đặt a = log3 2, b = log5 2. Hãy biểu diễn log18 20 theo a và b.
A. log18 20 = (2ab + 1)/(ab + 2b)
B. log18 20 = (2ab + a)/(ab + 2b)
C. log18 20 = ab + a)/(ab + b)
D. log18 20 = (2b + 1)/(a + 2b)
+ Cho tứ diễn S.ABC, M và N lần lượt là các điểm thuộc SA và SB sao cho MA = 2SM, SN = 2NB. Tính tỉ số k = VC.ABMN/VSMNC.
A. k = 7/9   B. k = 1/9
C. k = 2/9   D. k = 8/9
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]