Đề thi HK1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT Sóc Sơn – Kiên Giang


Đề thi HK1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT Sóc Sơn – Kiên Giang gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án.

Trích dẫn đề thi:
+ Cho khối tứ diện ABCD. M, N lần lượt là trung điểm của BC và BD. Mặt phẳng (AMN) chia khối tứ diện ABCD thành:
A. Một khối tứ diện và một khối chóp tứ giác
B. Hai khối tứ diện
C. Hai khối tứ diện và một khối chóp tứ giác
D. Hai khối chóp tứ giác
[ads]
+ Cho hàm số f(x) liên tục trên R và có bảng xét dấu đạo hàm dưới đây:
Khẳng định nào sau đây đúng?
A. Hàm số nghịch biến trên khoảng (-∞; -3)
B. Hàm số đồng biến trên khoảng (0; 3)
C. Hàm số đồng biến trên khoảng (3; +∞)
D. Hàm số nghịch biến trên khoảng (0; 3)
+ Cho mặt cầu tâm O. Đường thẳng d cắt mặt cầu này tại hai điểm M, N. Biết rằng MN = 24 và khoảng cách từ O đến d bằng 5. Tính diện tích S của hình cầu đã cho:
A. S = 100π   B. S = 48π
C. S = 52π   D. S = 676π

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]