Đề thi HK1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT Thăng Long – Hà Nội


Đề thi HK1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT Thăng Long – Hà Nội gồm 4 trang với 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án.

Nội dung câu hỏi gồm các chủ đề: hàm số và đồ thị, lũy thừa – mũ và logarit, khối đa diện, mặt nón – mặt trụ và mặt cầu và các bài toán thực tế liên quan.
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]