Đề thi HK1 Toán 12 THPT và GDTX năm học 2017 – 2018 sở GD và ĐT Đồng Nai


Đề thi HK1 Toán 12 THPT và GDTX năm học 2017 – 2018 sở GD và ĐT Đồng Nai gồm 5 trang với 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, kỳ thi diễn ra vào sáng ngày 20/12/2017, đề thi có đáp án và lời giải chi tiết tất cả các mã đề 01, 02, 03, 04.

Trích dẫn đề thi HK1 Toán 12 sở Đồng Nai:
+ Đường công bên là đồ thị của hàm số y = 2x^4 + bx^2 + c với b, c thuộc R, biết phương trình y’ = 0 có n nghiệm thực phân biệt, n thuộc N*. Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. n = 2 và bc > 0
B. n = 3 và bc > 0
C. n = 1 và bc > 0
D. n = 3 và bc < 0
[ads]
+ Cho M = (ln4a + ln4b)/2ln(a + 4b) với a, b là hai số thực thỏa mãn:
a^2 + 16b^2 = 8ab
a > 1 và b > 1
Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. 0.9 ≤ M < 3
B. 0.7 ≤ M < 0.9
C. M < 0.7
D. M ≥ 3
+ Cho hình hộp đứng EFGH.E’F’G’H’ có đáy EFGH là hình thoi, EG = a, FH = 6a, EF’ = 7a với 0 < a ∈ R. Tính theo a thể tích khối chóp EFGH.E’F’G’H’.
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]