Đề thi học kỳ 1 Toán 10 chuyên năm học 2017 – 2018 trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam


Đề thi học kỳ 1 Toán 10 chuyên năm học 2017 – 2018 trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam gồm 6 bài toán tự luận, thời gian làm bài 120 phút.

Trích dẫn đề thi học kỳ 1 Toán 10:
+ Cho tam giác ABC có góc A = 60 độ, AC = b, AB = c. Gọi M, N là các điểm thỏa mãn các biểu thức vectơ MA – 2NC = 6NA – 3MB, MA + 3MB = -(NC + 3NA).
a. Xác định vị trí của các điểm M, N
b. Tìm tập hợp điểm P thỏa mãn |PA + PB + PC| = |PM + PN|
c. Tìm điều kiện của b, c để BN ⊥ CM
[ads]
+ Có bao nhiêu cách sắp xếp 20 viên bi giống nhau vào 3 hộp sao cho hộp nào cũng có bi? Nếu 20 viên bi đó đôi một khác nhau thì có bao nhiêu cách sắp xếp?
+ Cho 2018 số nguyên dương không lớn hơn 2018 có tổng bằng 4036. Hỏi từ các số này có thể chọn được ít nhất một bộ các số có tổng bằng 2018 hay không?
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com