Đề thi học kỳ 1 Toán 10 năm học 2017 – 2018 trường THPT Lê Quý Đôn – Hải Phòng


Đề thi học kỳ 1 Toán 10 năm học 2017 – 2018 trường THPT Lê Quý Đôn – Hải Phòng gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm và 2 bài toán tự luận, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án và lời giải chi tiết.

Trích dẫn đề thi học kỳ 1 Toán 10:
+ Cho tam giác ABC. Tập hợp điểm M thỏa mãn |vtMA + vtMB| = 2|vtAC| là:
A. Đường trung trực của đoạn AC
B. Đường tròn tâm I bán kính R = AC với I là trung điểm AB
C. Đường trung trực của đoạn BC
D. Đường tròn tâm I bán kính ܴR = AC với I là trung điểm BC
[ads]
+ Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào là mệnh đề sai?
A. Một tam giác là tam giác vuông khi và chỉ khi nó có 1 góc bằng tổng 2 góc còn lại
B. Phương trình x^2 + 1 = 0 vô nghiệm
C. Tứ giác có 2 đường chéo vuông góc thì tứ giác đó là hình thoi
D. 4 là số nguyên dương
+ Trong các phép biến đổi sau,phép nào không là phép biển đổi tương đương?
A. Bình phương 2 vế của 1 phương trình
B. Chuyển vế và đổi dấu 1 biểu thức trong phương trình
C. Nhân hoặc chia 2 vế của 1 phương trình với 1 biểu thức luôn có giá trị khác 0
D. Cộng hay trừ 2 vế của 1 phương trình với cùng 1 số

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com