Đề thi học kỳ 1 Toán 11 năm học 2017 – 2018 trường THPT Thạch Thành 1 – Thanh Hóa


Đề thi học kỳ 1 Toán 11 năm học 2017 – 2018 trường THPT Thạch Thành 1 – Thanh Hóa gồm 4 bài toán tự luận và 20 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án và lời giải chi tiết.

Trích dẫn đề thi học kỳ 1 Toán 11:
+ Cho tứ diện đều ABCD cạnh 2a. Gọi M , N lần lượt là trung điểm các cạnh AC, BC; P là trọng tâm tam giác BCD.
a) Xác định giao tuyến của mặt phẳng (MNP) với mặt phẳng (BCD)
b) Tính diện tích thiết diện của tứ diện cắt bởi mặt phẳng (MNP)
+ Xét trên tập xác định thì:
A. hàm số lượng giác có tập giá trị là [-1; 1]
B. hàm số y = cosx có tập giá trị là [-1; 1]
C. hàm số y = tanx có tập giá trị là [-1; 1]
D. hàm số y = cotx có tập giá trị là [-1; 1]
[ads]
+ Khẳng định nào sau đây là đúng về phép tịnh tiến?
A. Phép tịnh tiến theo véctơ v biến điểm M thành điểm M’ thì véctơ v = MM’
B. Phép tịnh tiến là phép đồng nhất nếu véctơ tịnh tiến v = 0
C. Nếu phép tịnh tiến theo véctơ v biến 2 điểm M, N thành hai điểm M’, N’ thì MNN’M’ là hình bình hành
D. Phép tịnh tiến biến một đường tròn thành một elip

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com