Đề thi thử môn Toán 2018 THPT Quốc gia lần 1 trường THPT Hà Trung – Thanh Hóa

Đề thi thử môn Toán 2018 THPT Quốc gia lần 1 trường THPT Hà Trung – Thanh Hóa gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, nội dung đề thi thử gồm chương trình Toán 11 và Toán 12.

Trích dẫn đề thi thử:
+ Hàm số y = f(x) có đạo hàm trên khoảng (a; b). Mệnh đề nào sau đây sai?
A. Nếu f'(x) = 0 với mọi x thuộc (a; b) thì hàm số y = f(x) không đổi trên khoảng (a; b)
B. Nếu f'(x) ≥ 0 với mọi x thuộc (a; b) thì hàm số y = f(x) đồng biến trên khoảng (a; b)
C. Nếu hàm số y = f(x) không đổi trên khoảng (a; b) thì f'(x) = 0 với mọi x thuộc (a; b)
D. Nếu hàm số y = f(x) đồng biến trên khoảng (a; b) thì f'(x) = 0 với mọi x thuộc (a; b)


+ Cho ba đường thẳng đôi một chéo nhau. Mệnh đề nào đúng trong các mệnh đề sau?
A. Không có đường thẳng nào cắt cả ba đường thẳng đã cho
B. Có đúng hai đường thẳng cắt cả ba đường thẳng đã cho
C. Có vô số đường thẳng cắt cả ba đường thẳng đã cho
D. Có duy nhất một đường thẳng cắt cả ba đường thẳng đã cho
+ Cho tứ diện ABCD và ba điểm M, N, P lần lượt nằm trên các cạnh AB, AC, AD mà không trùng với các đỉnh của tứ diện. Thiết diện của hình tứ diện ABCD khi cắt bởi mặt phẳng (MNP) là:
A. Một tam giác
B. Một ngũ giác
C. Một đoạn thẳng
D. Một tứ giác

XEM TRỰC TUYẾN

Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: TOÁN MATH
+ Email: toanmath.com@gmail.com