Phương pháp giải toán Hình học 11 chương 3: Quan hệ vuông góc – Nguyễn Ngọc Dũng


Tài liệu gồm 86 trang trình bày phương pháp giải các dạng toán và bài tập tự luận – trắc nghiệm có đáp án chủ đề Quan hệ vuông góc trong chương trình Hình học 11 chương 3.

Nội dung tài liệu:
Bài 1. Đường thẳng vuông góc với đường thẳng. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng
I. Tóm tắt lý thuyết 
1. Đường thẳng vuông góc với đường thẳng. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng
2. Mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng
II. Các dạng toán
+ Dạng 1: Đường vuông góc đường. Đường vuông góc mặt
+ Dạng 2: Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng
Bài 2. Hai mặt phẳng vuông góc
I. Tóm tắt lý thuyết 
1. Hai mặt phẳng vuông góc
2. Các định lý quan trọng
3. Hình lăng trụ đứng, hình hộp chữ nhật, hình lập phương
4. Hình chóp đều và hình chóp cụt đều
5. Trục của đường tròn ngoại tiếp tam giác
II. Các dạng toán
+ Dạng 1: Hai mặt phẳng vuông góc
+ Dạng 2: Góc giữa hai mặt phẳng
Bài 3. Khoảng cách 
I. Tóm tắt lý thuyết
1. Khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng, đến một mặt phẳng
2. Khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng song song, giữa hai mặt phẳng song song
3. Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau
II. Các dạng toán
+ Dạng 1: Khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng
+ Dạng 2: Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau
Bài 4. Diện tích hình chiếu 
Bài 5. Ôn tập Hình học 11 chương 3
[ads]
Tài liệu được trình bày bằng LaTex rất đẹp, bạn đọc có thể xem thêm các tài liệu khác của thầy Nguyễn Ngọc Dũng sau đây:

Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian, quan hệ song song – Nguyễn Ngọc Dũng (Hình học 11 chương 2)
100 bài tập trắc nghiệm rèn luyện kỹ năng đọc bảng biến thiên và đồ thị của hàm số – Nguyễn Ngọc Dũng (Giải tích 12 chương 1)
Chuyên đề hàm số lũy thừa, hàm số mũ, hàm số lôgarit – Nguyễn Ngọc Dũng (Giải tích 12 chương 2)
Bài tập trắc nghiệm mặt nón, mặt trụ, mặt cầu có đáp án – Nguyễn Ngọc Dũng (Hình học 12 chương 2)

Xem thêm các tài liệu hay về chủ đề quan hệ vuông góc:

Phân dạng và hướng dẫn giải bài toán quan hệ vuông góc trong không gian – Đặng Việt Đông (235 trang)
Chuyên đề vector trong không gian, quan hệ vuông góc – Nguyễn Bảo Vương (165 trang)
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]