Chuyên đề phương pháp tọa độ trong không gian – Nguyễn Vũ Minh (Tập 1)

Tài liệu gồm 122 trang phân dạng và tuyển chọn các bài tập trắc nghiệm có đáp án chuyên đề phương pháp tọa độ trong không gian, tài liệu được biên soạn bởi thầy Nguyễn Vũ Minh. Nội dung tài liệu gồm 4 phần:

+ Phần 01: HỆ TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN
+ Phần 02:VEC TƠ CÙNG PHƯƠNG – TÍCH CÓ HƯỚNG
+ Phần 03: MẶT CẦU
+ Phần 4: PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG

XEM TRỰC TUYẾN

Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: TOÁN MATH
+ Email: toanmath.com@gmail.com