Dấu của nhị thức bậc nhất, tam thức bậc hai và ứng dụng – Trần Văn Toàn

Tài liệu gồm 331 trang gồm lý thuyết, dạng toán và bài tập có lời giải chủ đề dấu của nhị thức bậc nhất, tam thức bậc hai và ứng dụng trong chương trình Đại số 10 chương 3 và chương 4, tài liệu được biên soạn bới thầy Trần Văn Toàn (GV THPT chuyên Lương Thế Vinh, Đồng Nai).

Nội dung tài liệu:
1. Dấu nhị thức bậc nhất 
+ Dấu tích các nhị thức bậc nhất
+ Dấu thương các nhị thức bậc nhất
+ Ứng dụng xét dấu để giải bất phương trình
2. Tam thức bậc hai


3. Một số phương trình và bất phương trình quy về bậc hai
+ Phương trình và bất phương trình có chứa dấu giá trị tuyệt đối
+ Bất phương trình vô tỉ
4. Bài tập 
+ Dạng √(ax + b) + √(cx + d) ≥ k
+ Dạng √(ax + b) + √(cx + d) ≤ k
+ Dạng √(ax + b) – √(cx + d) ≥ k
+ Dạng √(ax + b) – √(cx + d) ≤ k

XEM TRỰC TUYẾN

Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: TOÁN MATH
+ Email: toanmath.com@gmail.com