Đề kiểm tra học kỳ 1 Toán 10 năm học 2017 – 2018 trường THPT chuyên Lê Khuyết – Quảng Ngãi


Đề kiểm tra học kỳ 1 Toán 10 năm học 2017 – 2018 trường THPT chuyên Lê Khuyết – Quảng Ngãi gồm 30 câu hỏi trắc nghiệm và 3 bài toán tự luận, thời gian làm bài 90 phút.

Trích dẫn đề kiểm tra học kỳ 1 Toán 10:
+ Xét tính chẵn, lẻ của hai hàm số f(x) = |x + 10| + |x – 10|, g(x) = -|x|^2
A. f(x) là hàm số chẵn, g(x) là hàm số lẻ.
B. f(x) là hàm số chẵn, g(x) là hàm số chẵn.
C. f(x) là hàm số lẻ, g(x) là hàm số chẵn.
D. f(x) là hàm số lẻ, g(x) là hàm số lẻ.
+ Cho phương trình x^2 – 2(m – 1)x + m – 3 = 0, với m là tham số thực.
a) Chứng minh rằng phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt.
b) Tìm m để phương trình trên có hai nghiệm x1, x2 thỏa mãn điều kiện (x1)^2 + (x2)^2 = 10.
[ads]
+ Phát biểu nào sau đây là mệnh đề đúng.
A. Số 141 chia hết cho 3 ⇒ 141 chia hết cho 9.
B. 81 là số chính phương ⇒ √81 là số nguyên.
C. 7 là số lẻ ⇒ 7 chia hết cho 2.
D. 3.5 = 15 ⇒ Bắc Kinh là thủ đô của Hàn Quốc.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com