Đề thi HK1 Toán 10 năm học 2017 – 2018 trường THPT Phan Ngọc Hiển – Cà Mau


Đề thi HK1 Toán 10 năm học 2017 – 2018 trường THPT Phan Ngọc Hiển – Cà Mau gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm và 4 bài toán tự luận, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án và lời giải chi tiết.

Trích dẫn đề thi HK1 Toán 10:
+ Cho (P): y = -x^2 + 2x + 3. Chọn khẳng định đúng?
A. Hàm số đồng biến trên (−∞; 1) và nghịch biến trên (1; +∞).
B. Hàm số đồng biến trên (1; +∞) và nghịch biến trên (−∞; 1).
C. Hàm số đồng biến trên (−1; +∞) và nghịch biến trên (−∞; -1).
D. Hàm số đồng biến trên (−∞; -1) và nghịch biến trên(−1; +∞).
[ads]
+ Tìm a để đường thẳng y = ax −1 đi qua điểm M (1; 3).
+ Trong mp Oxy, cho ba điểm A(1; 1); B(3; 2); C(4; -1).
a) Tìm tọa độ điểm D sao cho ABCD là hình bình hành.
b) Tìm tọa độ điểm M thỏa mãn vtAM = 2.vtAB – vtBC.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com