Đề thi học kỳ 1 Toán 10 năm học 2017 – 2018 trường THPT Nông Cống 3 – Thanh Hóa


Đề thi học kỳ 1 Toán 10 năm học 2017 – 2018 trường THPT Nông Cống 3 – Thanh Hóa mã đề 701 gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi nhằm KSCL học tập môn Toán của học sinh khối 10 giai đoạn HK1, đề thi có đáp án.

Trích dẫn đề thi học kỳ 1 Toán 10:
+ Mệnh đề phủ định của mệnh đề “∃n ∈ N, n^2 + 1 chia hết cho 3”
A. “∀n ∈ N, n^2 + 1 không chia hết cho 3”.
B. “∀n ∈ N, n^2 + 1 chia hết cho 3”.
C. “∃n ∈ N, n^2 + 1 không chia hết cho 3”.
D. “∀n ∉ N, n^2 + 1 không chia hết cho 3”.
+ Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho các điểm A(2017; 12) và B(12; 2017). Tìm điểm C trên trục tung sao cho A, B, C thẳng hàng.
[ads]
+ Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề?
A. Số 345 có chia hết cho 3 không?
B. Số 625 là một số chính phương.
C. Kết quả của bài toán này rất đẹp!
D. Bạn Hoa thật xinh.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com