Đề thi khảo sát HK1 Toán 10 năm học 2017 – 2018 trường THPT Đức Thọ – Hà Tĩnh


Đề thi khảo sát HK1 Toán 10 năm học 2017 – 2018 trường THPT Đức Thọ – Hà Tĩnh gồm 30 câu hỏi trắc nghiệm và 3 bài toán tự luận, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án và lời giải chi tiết.

Trích dẫn đề thi khảo sát HK1 Toán 10:
+ Trên hệ tọa độ (O; i; j) cho tam giác ABC với tọa độ ba đỉnh là: A(3; -1), B(2; 5), C( 2; 1).
a) Tính tọa độ các vectơ AB và AC
b) Tính độ dài trung tuyến AM của tam giác ABC (M là trung điểm của BC)
c) Tìm điểm N trên đường thẳng y = x +1 sao cho AN = 5
+ Cho hàm số y = (m – 2)x^2 + 3x + 3 (1).
a) Lập bảng biến thiên, vẽ đồ thị hàm số (1) khi m = 2.
b) Tìm các giá trị của m để đồ thị hàm số (1) cắt trục hoành tại hai điểm phân biệt.
[ads]
+ Cho tam giác ABC. Điểm M thỏa mãn hệ thức vectơ 2MA – MB – 3CM = AB + AC. Chọn khẳng định đúng.
A. Hai véc tơ AM và AC cùng hướng.
B. Hai véc tơ AM và AB cùng hướng.
C. Hai véc tơ AM và BC cùng hướng.
D. Hai véc tơ AM và BC ngược hướng.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com