Đề thi KSCL học kỳ 1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT Trần Phú – Hà Tĩnh


Đề thi KSCL học kỳ 1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT Trần Phú – Hà Tĩnh gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm và 5 bài toán tự luận, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án và lời giải chi tiết.

Trích dẫn đề thi KSCL học kỳ 1 Toán 12:
+ Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình chử nhật, AD = 3a, BD = 5a. SAB nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy và tam giác SAB cân tại S. Mặt phẳng (SBD) tạo với đáy một góc 60 độ. Tính thể tích hình chóp theo a.
[ads]
+ Công thức nào sau đây là công thức tính thể tích khối trụ có diện tích đáy là B, chiều cao h?
+ Cho hình hộp đứng ABCD.A’B’C’D’ có đáy ABCD là hình vuông cạnh bằng a và AA’ = 2a. Tính diện tích xung quanh hình trụ ngoại tiếp hình hộp ABCD.A’B’C’D’ theo a.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]