Các dạng toán phương trình đường thẳng Oxyz – Nguyễn Bảo Vương


Tài liệu gồm 28 trang do thầy Nguyễn Bảo Vương biên soạn tuyển tập các dạng toán phương trình đường thẳng trong hệ trục tọa độ Oxyz, trong mỗi dạng toán đều được trình bày chi tiết các bước giải toán, ví dụ minh họa và các bài tập trắc nghiệm tự luyện.

Các dạng toán phương trình đường thẳng Oxyz được đề cập trong tài liệu:
+ Dạng 1. Phương trình đường thẳng
+ Dạng 2. Viết phương trình đường thẳng
+ Dạng 3. Vị trí tương đối của đường thẳng với mặt phẳng
+ Dạng 4. Vị trí tương đối của hai đường thẳng
+ Dạng 5. Vị trí tương đối của mặt cầu và đường thẳng

Xem thêm:
Bài giảng hệ tọa độ trong không gian – Nguyễn Bảo Vương
Các dạng toán phương trình mặt phẳng – Nguyễn Bảo VươngTải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com