Chuyên đề số phức – Lê Văn Đoàn


Tài liệu gồm 119 trang tóm tắt lý thuyết số phức cơ bản và tuyển chọn các bài tập tự luận – trắc nghiệm về các chủ đề trong chuyên đề số phức: dạng đại số của số phức, dạng hình học của số phức và phương trình bậc hai trên tập số phức, các bài tập có đáp án và hướng dẫn giải. Tài liệu được biên soạn bởi thầy Lê Văn Đoàn.

Các dạng bài tập số phức được đề cập bao gồm:
DẠNG ĐẠI SỐ CỦA SỐ PHỨC
+ Dạng 1. Tìm các số thực x và y thỏa các điều kiện sau (nhóm sử dụng 2 số phức bằng nhau)
+ Dạng 2. Nhóm bài toán tìm phần thực, phần ảo, số phức liên hợp và môđun của z, w (loại 1)
+ Dạng 3. Nhóm bài toán tìm phần thực, phần ảo, số phức liên hợp và môđun của z (loại 2)
+ Dạng 4. Nhóm bài toán tìm các số phức z thỏa mãn biểu thức số phức là số thực, số thuần ảo
+ Dạng 5. Nhóm bài toán lấy môđun hai vế của đẳng thức số phức (đề cần tính |z| hoặc P(|z|)
+ Dạng 6. Nhóm bài toán chuẩn hóa số phức
+ Dạng 7. Nhóm bài toán sử dụng bất đẳng thức trong số phức
DẠNG HÌNH HỌC CỦA SỐ PHỨC
+ Dạng 1. Bài toán xác định điểm biểu diễn của số phức
+ Dạng 2. Tập hợp điểm là đường thẳng
+ Dạng 3. Tập hợp điểm là đường tròn, hình tròn, hình vành khăn
+ Dạng 4. Tập hợp điểm là một elip
+ Dạng 5. Bài toán liên quan đến giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất
a. Phương pháp 1. Lượng giác hóa
b. Phương pháp 2. Bình phương vô hướng
c. Phương pháp 3. Hình chiếu và tương giao
PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI TRÊN TẬP SỐ PHỨCTải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com