Bài tập trắc nghiệm số phức có đáp án

Tài liệu gồm 99 trang tuyển chọn các bài tập trắc nghiệm số phức có đáp án thuộc chương trình Giải tích 12 chương 4, tài liệu được biên soạn bởi các tác giả: Nguyễn Ngọc Dũng, Tạ Nguyễn Đình Đăng, Vương Phú Quý, Nguyễn Viết Sinh, Nguyễn Cao Đẳng. Các bài tập trắc nghiệm số phức trong tài liệu được phân loại thành 5 dạng bài:

§1. Định nghĩa số phức, các yếu tố của số phức
§2. Các phép toán trên tập số phức
§3. Phương trình – Hệ phương trình
§4. Tập hợp điểm biểu diễn số phức – Dạng lượng giác của số phức
§5. Các bài toán cực trị


Xem thêm tài liệu cùng nhóm tác giả:
Bài tập trắc nghiệm nguyên hàm, tích phân và ứng dụng có đáp án (Giải tích 12 chương 3)
Bài tập trắc nghiệm phương pháp tọa độ trong không gian có đáp án (Hình học 12 chương 3)

XEM TRỰC TUYẾN

Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: TOÁN MATH
+ Email: toanmath.com@gmail.com