Đề kiểm tra 1 tiết Đại số 10 chương 4 năm 2017 – 2018 trường Trần Cao Vân – Khánh Hòa

Đề kiểm tra 1 tiết Đại số 10 chương 4 năm 2017 – 2018 trường Trần Cao Vân – Khánh Hòa mã đề 011 gồm 3 trang với 24 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 45 phút, nội dung kiểm tra thuộc chủ đề bất đẳng thức và bất phương trình, đề kiểm tra có đáp án.

Trích dẫn đề kiểm tra 1 tiết Đại số 10 chương 4:
+ Điểm nào sau đây thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình:
2x + 3y – 1 > 0
5x – y + 4 < 0
+ Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để đa thức f(x) = m(x – m) – (x – 1) không âm với mọi x ∈ (-∞; m + 1].
+ Tìm các giá trị dương của m để mọi x ∈ [-1; 1] đều là nghiệm của bất phương trình 3x^2 – 2(m + 5)x – m^2 + 2m + 8 ≤ 0.

XEM TRỰC TUYẾN

Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: TOÁN MATH
+ Email: toanmath.com@gmail.com