Đề kiểm tra 1 tiết ĐS và GT 11 chương 4 trường THPT Nhơn Trạch – Đồng Nai


Đề kiểm tra 1 tiết ĐS và GT 11 chương 4 trường THPT Nhơn Trạch – Đồng Nai mã đề 570 gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm khách quan và 2 bài toán tự luận, thời gian làm bài 45 phút, nội dung kiểm tra thuộc chủ đề giới hạn và liên tục, đề kiểm tra có đáp án.

Trích dẫn đề kiểm tra 1 tiết ĐS và GT 11 chương 4:
+ Cho un = (sinn + cosn)/(n^2 + 2n). Kết quả nào dưới đây là giới hạn của dãy số trên?
+ Giới hạn của hàm số f(x) = 3x^2 – 5x + 3 khi x tiến đến 2 là?
+ Tìm giới hạn lim (-2x^4 + 2x – 2018x) khi x → -∞.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNGTải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com