Đề kiểm tra 1 tiết ĐS và GT 11 chương 4 trường THPT Trần Bình Trọng – Khánh Hòa


Đề kiểm tra 1 tiết ĐS và GT 11 chương 4 trường THPT Trần Bình Trọng – Khánh Hòa gồm 4 mã đề 791, 642, 773, 294, mỗi mã đề 25 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 45 phút, nội dung kiểm tra thuộc chuyên đề giới hạn, đề kiểm tra có đáp án.

Trích dẫn đề kiểm tra 1 tiết ĐS và GT 11 chương 4:
+ Cho hàm số f(x) = x^10 + x – 1.Chọn khẳng định sai.
A. Đồ thị hàm số và Ox có một giao điểm nằm bên trái trục tung.
B. Đồ thị hàm số và Ox có giao điểm trên (-3;1).
C. Đồ thị hàm số chỉ cắt Ox tại một điểm duy nhất.
D. Đồ thị hàm số và Ox có một giao điểm nằm bên phải trục tung.
+ Cho phương trình m^2.(x – 1)^2017 + x + m^2 – 1 = 0. Chọn khẳng định sai.
A. Phương trình luôn có nghiệm khác 1 với mọi m.
B. Phương trình luôn có nghiệm với mọi m.
C. Khi m ≠ 0, phương trình có nghiệm thuộc (0;1).
D. Phương trình luôn có nghiệm thuộc (0;2) với mọi m.


+ Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau.
A. f(x) liên tục trên (a; b) nếu f(x) liên tục tại mọi x0 ∈ (a; b).
B. Hàm số lượng giác liên tục trên R.
C. f(x) xác định trên khoảng K thì liên tục trên K.
D. f(x) xác định tại x0 thì liên tục tại x0.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNGTải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com