Đề kiểm tra 45 phút Hình học 12 chương 3 năm 2017 – 2018 trường Bát Xát 1 – Lào Cai


Đề kiểm tra 45 phút Hình học 12 chương 3 năm 2017 – 2018 trường Bát Xát 1 – Lào Cai mã đề 132 được biên soạn nhằm kiểm tra chủ đề kiến thức phương pháp tọa độ trong không gian Oxyz sau khi hoàn thành chương học, để đánh giá khả năng tiếp thu kiến thức của học sinh lớp 12, đề gồm 03 trang với 25 câu hỏi và bài toán trắc nghiệm khách quan, yêu cầu học sinh làm bài trong thời gian 45 phút, đề kiểm tra có đáp án đầy đủ các mã đề 155, 169, 194.

Trích dẫn đề kiểm tra 45 phút Hình học 12 chương 3 năm 2017 – 2018 trường Bát Xát 1 – Lào Cai:
+ Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai đường thẳng Δ: (x – 1)/1 = (y – 1)/-2 = (z + 1)/2 và d: x = 1 + 2t, y = -1 + 2t, z = 1 + t, t thuộc R. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?
A. ∆ cắt d và ∆ vuông góc với d.
B. ∆ và d chéo nhau, ∆ vuông góc với d.
C. ∆ cắt d và ∆ không vuông góc với d.
D. ∆ và d chéo nhưng không vuông góc.
[ads]
+ Cho mặt phẳng (P) đi qua hai điểm A(3;1;-1), B(2;-1;4) và vuông góc với mặt phẳng (Q): 2x – y + 3z – 1 = 0. Phương trình nào dưới đây là phương trình của (P)?
+ Cho A(3;3;1), B(0;2;1) và (P): x + y + z – 7 = 0. Viết phương trình đường thẳng d nằm trong mặt phẳng (P) sao cho mọi điểm thuộc đường thẳng d luôn cách đều hai điểm A và B.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com