Đề kiểm tra Đại số 10 chương 4 năm 2017 – 2018 trường Bùi Thị Xuân – Lâm Đồng


Đề kiểm tra Đại số 10 chương 4 năm 2017 – 2018 trường Bùi Thị Xuân – Lâm Đồng mã đề 700 gồm 17 câu hỏi trắc nghiệm và 3 bài toán tự luận, thời gian làm bài 45 phút, nội dung kiểm tra thuộc chủ đề bất đẳng thức và bất phương trình, đề kiểm tra có đáp án và lời giải chi tiết.

Trích dẫn đề kiểm tra Đại số 10 chương 4:
+ Với giá trị nào của m thì phương trình (m – 3)x^2 + (m – 3)x – (m + 1) = 0 có hai nghiệm trái dấu?
+ Với giá trị nào của m thì phương trình 2x^2 + 2(m – 1)x + 3 – m = 0 có hai nghiệm phân biệt cùng dương?
+ Bất phương trình x^2 ≥ 1 tương đương với bất phương trình nào sau đây?

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com