Đề kiểm tra giữa kỳ 2 Toán 11 trường THPT Lương Thế Vinh – Hà Nội


Đề kiểm tra giữa kỳ 2 Toán 11 trường THPT Lương Thế Vinh – Hà Nội gồm 4 mã đề 200, 201, 202, 203, mỗi mã đề gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài 90 phút, đề kiểm tra có đáp án.

Trích dẫn đề kiểm tra giữa kỳ 2 Toán 11:
+ Cho hình chóp S.ABC có tam giác ABC vuông cân tại A, SA vuông góc với mặt phẳng (ABC) và SA = 2AB = 2a. Gọi α là góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng (ABC), khẳng định nào sau đây đúng?
+ Cho f(x) và g(x) là hai hàm số liên tục tại điểm x0. Khẳng định nào sau đây sai?
A. Hàm số f(x) − g(x) liên tục tại điểm x0.
B. Hàm số f(x).g(x) liên tục tại điểm x0.
C. Hàm số f(x)/g(x) liên tục tại điểm x0.
D. Hàm số f(x) + g(x) liên tục tại điểm x0.
[ads]
+ Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?
A. Trong không gian, nếu một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng vuông góc với nhau thì đường thẳng đó song song với đường thẳng còn lại.
B. Trong không gian, nếu một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì đường thẳng đó vuông góc với đường thẳng còn lại.
C. Trong không gian, nếu hai đường thẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thì hai đường thẳng đó song song với nhau.
D. Trong không gian, nếu hai đường thẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thì hai đường thẳng đó vuông góc với nhau.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com