Đề thi Olympic Toán 11 năm 2017 – 2018 cụm trường Thanh Xuân & Cầu Giấy – Hà Nội

Đề thi Olympic Toán 11 năm 2017 – 2018 cụm trường Thanh Xuân & Cầu Giấy – Hà Nội gồm 1 trang với 5 bài toán tự luận, thời gian làm bài 150 phút, đề thi nhằm tuyển chọn các em học sinh giỏi môn Toán khối 11, đề thi có lời giải chi tiết.

Trích dẫn đề thi Olympic Toán 11 năm 2017 – 2018:
+ Một đoàn tàu có 6 toa ở sân ga, trên sân ga có 6 hành khách chuẩn bị lên tàu, mỗi người độc lập với nhau và chọn toa tàu một cách ngẫu nhiên.
a. Hỏi có bao nhiêu cách xếp 6 hành khách lên các toa tàu đó sao cho 6 người cùng lên một toa hoặc mỗi người lên một toa khác nhau?
b. Tính xác suất sao cho một toa có 3 hành khách, một toa có 2 hành khách, 1 toa có 1 hành khách, còn 3 toa còn lại không có ai lên.
[ads]
+ Biết rằng các số x, 2y – x, x + 2y theo thứ tự lập thành cấp số cộng. Đồng thời các số 1, y – 1, x + 2y – 1 theo thứ tự lập thành cấp số nhân. Hãy tìm x, y.
+ Xét khai triển (x + 1/x)^n (x ≠ 0, n ≥ 3, n ∈ N*). Biết tích của số hạng thứ tư tính từ phải sang và số hạng thứ tư kể từ trái sang bằng 14400. Tìm n.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]