Đề thi thử môn Toán THPT Quốc gia 2018 trường THPT chuyên Hà Tĩnh lần 1


Đề thi thử môn Toán THPT Quốc gia 2018 trường THPT chuyên Hà Tĩnh lần 1 mã đề 209 gồm 5 trang với 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, kỳ thi được tổ chức vào ngày 30/03/2018, đề thi thử có đáp án.

Trích dẫn đề thi thử môn Toán 2018 THPT chuyên Hà Tĩnh lần 1:
+ Trong một lớp có n học sinh gồm ba bạn Chuyên, Hà, Tĩnh cùng n – 3 học sinh khác. Khi xếp tùy ý các học sinh này vào dãy ghế được đánh số từ 1 đến n mỗi học sinh ngồi 1 ghế thì xác suất để số ghế của Hà bằng trung bình cộng số ghế của Chuyên và số ghế của Tĩnh là 13/675. Khi đó n thỏa mãn.
[ads]
+ Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ có O và O’ lần lượt là tâm của hình vuông ABCD và A’B’C’D’. Gọi V1 là thể tích khối nón tròn xoay có đỉnh là trung điểm của OO’ và đáy là đường tròn ngoại tiếp hình vuông A’B’C’D’; V2 là thể tích khối trụ tròn xoay có hai đáy là hai đường tròn nội tiếp hình vuông ABCD và A’B’C’D’. Tỉ số thể tích V1/V2 là?
+ Cho 4 số thực a, b, c, d là 4 số hạng liên tiếp của một cấp số cộng. Biết tổng của chúng bằng 4 và tổng các bình phương của chúng bằng 24. Tính P = a^3 + b^3 + c^3 + d^3.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com