Đề thi trắc nghiệm ĐS và GT 11 chương 4 (Giới hạn) trường THPT Tô Hiệu – Hà Nội


Đề thi trắc nghiệm ĐS và GT 11 chương 4 (Giới hạn) trường THPT Tô Hiệu – Hà Nội gồm 4 mã đề, mỗi đề gồm 3 trang với 25 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 45 phút (kiểm tra 1 tiết), nội dung kiểm tra thuộc chủ đề giới hạn của dãy số, giới hạn của hàm số và hàm số liên tục, đề kiểm tra có đáp án.

Trích dẫn đề thi trắc nghiệm ĐS và GT 11 chương 4 (Giới hạn):
+ Cho tam giác đều ABC có cạnh bằng a. Người ta dựng tam giác đều A1B1C1 có cạnh bằng đường cao của tam giác ABC; dựng tam giác đều A2B2C2 có cạnh bằng đường cao của tam giác A1B1C1 và cứ tiếp tục như vậy. Giả sử cách dựng trên có thể tiến ra vô hạn. Nếu tổng diện tích của tất cả các tam giác đều ABC, A1B1C1, A2B2C2 … bằng 18√3 thì a bằng?
+ Tìm khẳng định đúng. Phương trình -4x^3 + 4x – 1 = 0:
A. Chỉ có hai nghiệm phân biệt thuộc (0; 1).
B. Có ba nghiệm phân biệt thuộc (0; 1).
C. Vô nghiệm trên (0; 1).
D. Chỉ có một nghiệm thuộc (0; 1).


+ Cho các mệnh đề sau:
(I): Hàm số đa thức liên tục trên tập số thực R.
(II): Hàm số y = f(x) liên tục tại điểm x0 thì 1/f(x) liên tục tại điểm x0.
(III): Nếu hàm số y = f(x) liên tục trên [a; b] và f(a).f(b) < 0 thì phương trình f(x) = 0 có ít nhất một nghiệm c ∈ (a; b).
Có bao nhiêu mệnh đề đúng?

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNGTải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com