Các bài toán điển hình ôn thi THPTQG 2018: Chuyên đề hàm số

Tài liệu gồm 59 trang phân dạng toán và tuyển tập các bài toán điển hình ôn thi THPTQG 2018 chuyên đề hàm số, trong mỗi dạng toán đều bao gồm tóm tắt các bước giải và các ví dụ minh họa có lời giải chi tiết.

Các dạng toán trong tài liệu gồm:
1. Tìm khoảng đồng biến, nghịch biến của hàm số y = f(x)
2. Giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số y = f(x) trên tập K
3. Tìm điều kiện để hàm số y = f(x) đồng biến trên tập K
4. Tìm cực trị của hàm số y = f(x)
5. Tìm điều kiện của m để hàm số y = f(x) đạt cực trị tại x0
6. Tìm điều kiện để hàm số y = f(x) có cực trị
7. Tìm điều kiện để hàm số y = f(x) có cực trị thỏa mãn yêu cầu cho trước
8. Tiệm cận của đồ thị hàm số
9. Viết phương trình tiếp tuyến Δ của đồ thị hàm số (C): y = f(x)

10. Nhận dạng đồ thị
11. Đọc bảng biến thiên
12. Cho đồ thị hàm số y = f(x). Vẽ đồ thị các hàm số có chứa dấu giá trị tuyệt đối y = |f(x)| và y = f(|x|)
13. Tương giao của hai đồ thị hàm số y = f(x) và y = g(x)
14. Biện luận số nghiệm của phương trình h(x, m) = 0 bằng đồ thị hàm số
15. Biện luận phương trình, bất phương trình
16. Tịnh tiến đồ thị hàm số y = f(x)
17. Tìm điểm M thuộc đồ thị (C) của hàm số y = f(x) thỏa mãn điều kiện cho trước
18. Bài toán thực tế

XEM TRỰC TUYẾN

Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: TOÁN MATH
+ Email: toanmath.com@gmail.com