Đề kiểm tra HK2 Toán 12 năm 2017 – 2018 trường chuyên Lê Quý Đôn – Khánh Hòa


Đề kiểm tra HK2 Toán 12 năm 2017 – 2018 trường chuyên Lê Quý Đôn – Khánh Hòa gồm 7 trang vói 50 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, thí sinh làm bài trong khoảng thời gian 90 phút, nội dung thi chỉ giới hạn trong phần kiến thức Toán 12 học kỳ 2.

Trích dẫn đề kiểm tra HK2 Toán 12 năm 2017 – 2018:
+ Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (α): 2x + 2y – z – 4 = 0 và đường thẳng d: (x – 2)/1 = (y – 2)/2 = (z + 2)/-1. Tam giác ABC có A(-1;2;1), các điểm B, C nằm trên (α) và trọng tâm G nằm trên đường thẳng d. Tọa độ trung điểm M của BC là?
+ Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, gọi d là giao tuyến của hai mặt phẳng có phương trình lần lượt là 2x – y + z + 2017 = 0 và x + y – z + 5 = 0. Tính số đo góc giữa đường thẳng d và trục Oz.


+ Phần thực và phần ảo của số phức z = (1 + i)^2018 bằng:
A. Phần thực bằng 0, phần ảo bằng 2^1009.
B. Phần thực bằng 0, phần ảo bằng -2^1009.
C. Phần thực bằng 2^1009, phần ảo bằng 0.
D. Phần thực bằng -2^1009, phần ảo bằng 0.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG


Hướng dẫn DOWNLOAD: XEM HƯỚNG DẪN
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: TOÁN MATH
+ Email: toanmath.com@gmail.com