Đề kiểm tra học kỳ 2 Toán 12 năm 2017 – 2018 trường THPT Kim Liên – Hà Nội


Đề kiểm tra học kỳ 2 Toán 12 năm 2017 – 2018 trường THPT Kim Liên – Hà Nội mã đề 001 gồm 6 trang với 50 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, học sinh làm bài trong khoảng thời gian 90 phút, kỳ thi được diễn ra vào ngày 27/04/2018 nhằm đánh giá chất lượng học tập môn Toán của học sinh khối 12 trong giai đoạn HK2, kiến thức được kiểm tra rơi vào các nội dung: nguyên hàm, tích phân, số phức, hình học tọa độ không gian Oxyz và các bài toán liên quan đến các nội dung kiến thức trên, đề thi có đáp án các mã đề 001, 002, 003, 004.

Trích dẫn đề kiểm tra học kỳ 2 Toán 12 năm 2017 – 2018:
+ Trong mặt phẳng tọa độ, tập hợp điểm M(x;y) biểu diễn của số phức z = x + yi (x, y ∈ R) thỏa mãn |z – 1 + 3i| = |z – 2 – i| là:
A. Đường tròn đường kính AB với A(1;-3); B(2;1).
B. Đường thẳng trung trực của đoạn thẳng AB với A(1;-3); B(2;1).
C. Trung điểm của đoạn thẳng AB với A(1;-3); B(2;1).
D. Đường thẳng trung trực của đoạn thẳng AB với A(1;-3); B(-2;-1).


+ Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d: x = t, y = 1 – t, z = -1 + 2t và mặt phẳng (α): x + 3y + z – 2 = 0. Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. Đường thẳng d cắt mặt phẳng (α).
B. Đường thẳng d nằm trên mặt phẳng (α).
C. Đường thẳng d vuông góc với mặt phẳng (α).
D. Đường thẳng d song song với mặt phẳng (α).
+ Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A(3;2;1); M(3;0;0) và mặt phẳng (P): x + y + z – 3 = 0. Đường thẳng Δ đi qua điểm
M, nằm trong mặt phẳng (P) sao cho khoảng cách từ điểm A đến đường thẳng Δ là nhỏ nhất. Gọi vectơ u(a;b;c) là một vectơ chỉ phương của Δ (a, b, c là các số nguyên có ước chung lớn nhất là 1). Tính P = a + b + c.


Hướng dẫn DOWNLOAD: XEM HƯỚNG DẪN
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: TOÁN MATH
+ Email: toanmath.com@gmail.com