Đề kiểm tra học kỳ 2 Toán 12 năm 2017 – 2018 trường Trần Đại Nghĩa – Đắk Lắk


Đề kiểm tra học kỳ 2 Toán 12 năm 2017 – 2018 trường Trần Đại Nghĩa – Đắk Lắk mã đề 129 được biên soạn nhằm đánh giá chất lương học tập môn Toán của học sinh khối 12 trong giai đoạn HK2, do đó, nội dung đề thi chỉ bao gồm các kiến thức trong chương trình HK2 Toán 12: nguyên hàm, tích phân và ứng dụng, số phức, phương pháp tọa độ trong không gian Oxyz, đề thi có đáp án (được tô màu đỏ).

Trích dẫn đề kiểm tra học kỳ 2 Toán 12 năm 2017 – 2018:
+ Cho số phức z = (√2 – 3i)^2. Tìm phần thực và phần ảo của số phức z.
A. Phần thực bằng -7 và Phần ảo bằng -6√2.
B. Phần thực bằng 7 , Phần ảo bằng 6√2.
C. Phần thực bằng -7, Phần ảo bằng 6√2i.
D. Phần thực bằng 7 và Phần ảo bằng 6√2i.


+ Cho số phức z thỏa mãn |z| = √2/2 và điểm A trong hình vẽ bên là điểm biểu diễn của z. Biết rằng trong hình vẽ bên, điểm biểu diễn của số phức w = 1/iz là một trong bốn điểm M, N, P, Q. Khi đó điểm biểu diễn của số phức w là?
+ Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P): (m^2 – 1)x – 4y – 8z + 6 = 0 và mặt phẳng (Q): 2x – y – 2z + 4 = 0. Khi đó tất cả các giá trị thực của m để mặt phẳng (P) song song mặt phẳng (Q) là?Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com