Đề thi HK2 Toán 10 năm học 2017 – 2018 trường THPT chuyên ĐHSP Hà Nội


Đề thi HK2 Toán 10 năm học 2017 – 2018 trường THPT chuyên ĐHSP Hà Nội mã đề 215 gồm 2 trang, đề được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm kết hợp với tự luận, trong đó phần trắc nghiệm gồm 12 câu, chiếm 30% số điểm, phần tự luận gồm 3 câu, chiếm 70% số điểm, với hình thức thi này, giáo viên có thể đưa được nhiều chủ đề kiến thức vào đề thi nhằm kiểm tra một cách toàn diện, đồng thời đánh giá được tốc độ tư duy và khả năng lập luận trình bày bài giải của học sinh, đề thi có đáp án và lời giải chi tiết.

Trích dẫn đề thi HK2 Toán 10 năm học 2017 – 2018:
+ Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai đường thẳng Δ1: x – y – 1 = 0 và Δ2: x + my + 2 = 0. Xác định giá trị của m biết rằng góc giữa hai đường thẳng đã cho bằng 45 độ.
[ads]
+ Trong mặt phẳng toa độ Oxy, cho hai điểm A(–1;2) và B(1;5). Lập phương trình tham số và phương trình tổng quát của đường thẳng AB.
+ Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho điểm I(2;3) và đường thẳng Δ : 3x – 4y – 4 = 0. Tính khoảng cách từ điểm I đến đường thẳng Δ và lập phương trình đường tròn tâm I tiếp xúc với đường thẳng Δ.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com