Đề thi HK2 Toán 11 năm 2017 – 2018 trường THPT Trấn Biên – Đồng Nai


Đề thi HK2 Toán 11 năm 2017 – 2018 trường THPT Trấn Biên – Đồng Nai mã đề 132 gồm 8 trang với 50 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài 90 phút, kỳ thi được diễn ra vào ngày 27/04/2018 nhằm đánh giá chất lượng học tập môn Toán của học sinh khối 10 trong giai đoạn học kỳ 2, đề thi có đáp án.

Trích dẫn đề thi HK2 Toán 11 năm 2017 – 2018:
+ Để trang trí cho quán trà sữa sắp mở của mình, bạn Việt quyết định tô màu một mảng tường hình vuông cạnh bằng 1 m. Phần tô màu dự kiến là các hình vuông nhỏ được đánh số lần lượt là 1, 2, 3, . . . , n, . . . (các hình vuông được tô chấm bi), trong đó cạnh của hình vuông kế tiếp bằng một nửa cạnh hình vuông trước đó (hình vẽ). Giả sử quy trình tô màu của Việt có thể diễn ra nhiều giờ. Hỏi bạn Việt tô màu đến hình vuông thứ mấy thì diện tích của hình vuông được tô bắt đầu nhỏ hơn 1/1000 m2?


+ Cho tam giác đều A1B1C1 có độ dài cạnh bằng 4. Trung điểm của các cạnh tam giác A1B1C1 lập thành tam giác A2B2C2, trung điểm các cạnh của A2B2C2 lập thành tam giác A3B3C3, … Gọi P1, P2, P3, … lần lượt là chu vi của tam giác A1B1C1, A2B2C2, A3B3C3, … Tính tổng chu vi P = P1 + P2 + P3 + ….
+ Một bình nuôi cấy vi sinh vật được giữ ở nhiệt độ 0◦C. Tại thời điểm t = 0 người ta cung cấp nhiệt cho nó. Nhiệt độ của bình bắt đầu tăng lên và tại mỗi thời điểm t, nhiệt độ của nó được ước tính bởi hàm số f(t) = (t − 1)^3 + 1 (◦C). Hãy so sánh tốc độ tăng nhiệt độ của bình tại hai thời điểm t1 = 0,5 s và t2 = 1,25 s.
A. Nhiệt độ tại thời điểm t1 tăng nhanh hơn tại thời điểm t2.
B. Nhiệt độ tại thời điểm t1 và t2 tăng như nhau.
C. Không đủ dữ kiện để kết luận.
D. Nhiệt độ tại thời điểm t2 tăng nhanh hơn tại thời điểm t1.Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com