Đề kiểm tra chất lượng học kỳ 2 Toán 10 năm 2017 – 2018 sở GD và ĐT Thái Bình


Đề kiểm tra chất lượng học kỳ 2 Toán 10 năm 2017 – 2018 sở GD và ĐT Thái Bình mã đề 136 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm khách quan kết hợp với tự luận, trong đó phần trắc nghiệm gồm 30 câu hỏi, mỗi câu 0.2 điểm, phần tự luận gồm 3 câu hỏi với tổng điểm là 4, thí sinh làm bài trong 90 phút, đề thi có đáp án và lời giải chi tiết.

Trích dẫn đề thi học kỳ 2 Toán 10 sở Thái Bình 2017 – 2018:
+ Trong mặt phẳng (Oxy), cho điểm M(2;1). Đường thẳng d đi qua M, cắt các tia Ox, Oy lần lượt tại A và B (A, B khác O) sao cho tam giác OAB có diện tích nhỏ nhất. Phương trình đường thẳng d là?


+ Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình vuông ABCD; các điểm M, N, P lần lượt là trung điểm của AB, BC và CD; CM cắt DN tại điểm I (5;2). Biết P(11/2;11/2) và điểm A có hoành độ âm.
a. Viết phương trình tổng quát đường thẳng đi qua hai điểm I, P.
b. Tìm tọa độ điểm A và D.
+ Trong mặt phẳng Oxy, cho biết điểm M(a;b) (a > 0) thuộc đường thẳng d: x = 3 + t, y = 2 + t và cách đường thẳng ∆: 2x – y – 3 = 0 một khoảng 2√5. Khi đó a + b là?

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG


Hướng dẫn DOWNLOAD: XEM HƯỚNG DẪN
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: TOÁN MATH
+ Email: toanmath.com@gmail.com