Đề kiểm tra kiến thức Toán 10 cuối năm 2017 – 2018 trường Yên Dũng 2 – Bắc Giang


Đề kiểm tra kiến thức Toán 10 cuối năm 2017 – 2018 trường Yên Dũng 2 – Bắc Giang mã đề 101 gồm 4 trang với 50 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, thí sinh làm bài trong thời gian 90 phút, đề thi có đáp án.

Trích dẫn đề kiểm tra kiến thức Toán 10 cuối năm 2017 – 2018 Yên Dũng 2 – Bắc Giang:
+ Trong mặt phẳng Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có đỉnh B, C lần lượt thuộc các đường thẳng a: 2x – y + 2 = 0, b: x – y – 5 = 0. Gọi H là hình chiếu của B lên AC. Biết C có tung độ dương và M(9/5; 2/5), K(9; 2) lần lượt là trung điểm của AH, CD. Tính diện tích S của ABCD?


+ Trên một đường tròn lượng giác (O; 1), gọi x là số đo của góc lượng giác (OA, OB) và y là số đo của góc lượng giác (OA, OC) với OA = OB = OC = 1, BC là đường kính. Mệnh đề nào sau đây luôn đúng(với k nguyên)?
+ Có bao nhiêu tiếp tuyến của đường tròn x^2 + y^2 – 2x + 2y = 0, biết tiếp tuyến tạo với các trục tọa độ một tam giác cân.Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com