Đề KSCL hết kỳ 2 Toán 10 năm 2017 – 2018 trường THPT Nguyễn Hữu Tiến – Hà Nam


Đề KSCL hết kỳ 2 Toán 10 năm 2017 – 2018 trường THPT Nguyễn Hữu Tiến – Hà Nam gồm 4 mã đề, mỗi mã đề gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm (chiếm 50% tổng số điểm) và 4 bài toán tự luận (chiếm 50% tổng số điểm), thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án và lời giải chi tiết.

Trích dẫn đề KSCL hết kỳ 2 Toán 10 năm 2017 – 2018:
+ Cho 2 điểm A(1;1), B(3;6). Viết phương trình tổng quát của đường thẳng d biết:
a) d đi qua A, B.
b) d đi qua A và vuông góc với đường thẳng Δ: 2x – 3y + 5 = 0.
[ads]
+ Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho tam giác ABC có A(1;0), B(2;-1), C(3;0). Viết phương trình tham số của đường cao kẻ từ A trong tam giác ABC.
+ Trong các công thức sau, công thức nào đúng?
A. sin2a = 2sina.
B. sin2a = sina + cosa.
C. sin2a = cos2a – sin2a.
D. sin2a = 2sinacosa.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com